Kim dệt WING TAK HONGKONG

Kim dệt Wing Tak HongKong gồm 12G , 14G

Xuất xứ: Trung Quốc

ĐẶT HÀNG