FABRIC CHEKING STANDARD (TT-913D)

Made in: Taiwan
Status: Available
Price: Contact
Bộ dao cắt mẫu vải ép tròn ứng dụng trong ngành dệt may để tính trọng lượng vải dệt.
ORDER NOW